Beste leden, dorpsgenoten en betrokkenen,

Sinds 1881 wordt door Jonkheid Banholt op de zaterdag voor Pinksteren de Sint Gerlachusden gehaald ter ere van de heilige Sint Gerlachus. Er is geen uitleg nodig in wat voor situatie wij, samen met de rest van de wereld, ons nog altijd in bevinden.

Gezien de maatregelen en ontwikkelingen rondom het Coronavirus bestaat helaas geen andere mogelijkheid om het Pinksterweekend (net als vorig jaar) van 2021 uit te stellen. Tevens zal de jaarlijkse Ledenvergadering, de verkoop van de oude den en alle overige activiteiten rondom de      Pinksterkermis uitgesteld worden. Hier zal een passende datum voor gezocht gaan worden. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden.

Wij willen natuurlijk net als vorig jaar toch ervoor zorgen dat de St. Gerlachusden gehaald wordt. Het niet door laten gaan kunnen en willen wij niet! Gezien het licht aan het einde van de tunnel is, denken wij dat het dit jaar zeker geen afstel zal zijn en dat we dit kunnen organiseren op een manier wat hopelijk voor iedereen weer vertrouwd voelt. Alles is natuurlijk afhankelijk van de geldende maatregelen op dat moment, maar de vooruitzichten zijn positief en daar klampen we ons aan vast!

Wij hebben ervoor gekozen om het inhalen van de 141ste Sint Gerlachusden en de jaarlijkse sacramentsprocessie te verplaatsen naar het laatste weekend van augustus (zaterdag 28 en zondag 29 augustus). Dit is het weekend waar normaliter de Augustuskermis in Banholt en Terhorst plaatsvindt. Hier willen we ook maandag 30 augustus aan toevoegen. De precieze invulling van deze dag(en) zal nog bekend worden gemaakt.

Wij als bestuur zullen ons uiterste best doen om dit jaar alsnog de 141ste Sint  Gerlachusden naar Banholt en Terhorst te brengen met alle festiviteiten die daarmee samenhangen. Wanneer meer informatie bekend is, zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren.

De veiligheid en het welzijn van de mens staat op plaats nummer één voor ons. Vanuit deze positie willen wij dan ook iedereen een goede gezondheid en sterkte toewensen.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot Kapitein Bart Bendermacher en/of Secretaris/Penningmeester Luc Hendriks (zie contactgegevens op www.jonkheid-banholt.nl).

Hopende op uw begrip voor ons besluit,

Bestuur Jonkheid Banholt