Beste leden, dorpsgenoten en betrokkenen,

Al sinds 1881 wordt door Jonkheid Banholt op de zaterdag voor Pinksteren de Sint Gerlachusden gehaald ter ere van de heilige Sint Gerlachus. Er is geen uitleg nodig in wat voor situatie wij, samen met de rest van de wereld, ons op dit moment bevinden.

Gezien de maatregelen en ontwikkelingen rondom het Coronavirus bestaat helaas geen andere mogelijkheid om het Pinksterweekend van 2020 uit te stellen. Wij als bestuur van Jonkheid Banholt zullen zoeken naar een passende oplossing en mogelijkheid om toch de 140ste Sint Gerlachusden te kunnen halen, dit is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren. Tevens zal de jaarlijkse Ledenvergadering, de verkoop van de oude den en alle overige activiteiten rondom de Pinksterkermis uitgesteld worden, hier zal ook voor een passende datum gezocht gaan worden. Dit houdt tevens in dat de jaarlijkse sacramentsprocessie, de artiestenmiddag op Pinkstermaandag en het reijen op Pinksterdinsdag uitgesteld wordt tot nader bericht. Dit betekent dan ook dat het huidige bestuur onveranderd zal aanblijven tot aan de later opnieuw vastgestelde Ledenvergadering.

Wij als bestuur zullen ons uiterste best doen om dit jaar alsnog de 140ste Sint Gerlachusden naar Banholt en Terhorst te brengen met alle festiviteiten die daarmee samenhangen. Wanneer een datum of meer informatie bekend is, zullen wij dit zo snel mogelijk naar iedereen communiceren.

De veiligheid en het welzijn van de mens staat op plaats nummer één voor ons. Vanuit deze positie willen wij dan ook iedereen een goede gezondheid en sterkte toewensen.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot Kapitein Demi Cruts en/of Secretaris/Penningmeester Bart Bendermacher.

Hopende op uw begrip voor ons besluit,

Bestuur Jonkheid Banholt